Bella-Veneet Oy – tietosuojaseloste

Nimbus-konserniin kuuluva Bella-Veneet Oy on sopeuttanut liiketoimintansa vastaamaan toukokuussa 2018 voimaan astuneen yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksiin.Voimassaolo

Tämä tietosuojaseloste koskee yritystä Bella-Veneet Oy. Selosteen tarkoituksena on suojata yrityksen asiakkaita, liiketoimintoja ja työntekijöiden tietoja.

Tietosuojaseloste tarjotaan kaikkien työntekijöiden saataville. Vastaavan toimitusjohtajan tulee varmistaa, että kaikki työntekijät ja opiskelijat ovat lukeneet selosteen ja ymmärtäneet sen merkityksen. Yrityksen työntekijöiden on noudatettava selosteen määräyksiä.

Miten käsittelemme henkilötietojasi


Bella-Veneet Oy käsittelee henkilötietoja asiakassuhteiden hallinnoinnissa. Siksi tallennamme mm. osto- ja huoltotietoja kunkin asiakkaan tilaamista, ostamista ja myymistä tuotteista ja palveluista. Verkkosivustoillamme (www.bellaboats.com, www.bellaboats.fi, www.flipperboats.fi, www.aquadorboats.fi, www.falconboats.fi) käytetään evästeitä personoidun ja asiakkaan tarpeisiin vastaavan käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Henkilötietoja käytetään myös asiakkaille osoitettuihin yhteydenottoihin, tiedonantoihin ja tarjouksia koskeviin viesteihin.
Bella-Veneet Oy luovuttaa henkilötietojasi ainoastaan IT-järjestelmiensä ja ostamiesi tuotteiden toimittajille.
Turvaamme henkilötietosi ja oikeutesi toimittajien kanssa tehdyillä avunantosopimuksilla.

Yksityisyydensuoja

Bella-Veneet Oy kunnioittaa yksityisyyttäsi. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan yksityisyydensuojaa koskevat oikeutesi ja sitoutumisemme henkilötietojesi suojeluun.

Bella-Veneet Oy toimii EU-/ETA-alueella, joten sen on noudatettava eurooppalaisia tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevia määräyksiä ja direktiivejä. Tietosuojamenettelymme ja -ohjeemme ovat yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia.

Laajuus

Tämä tietosuojaseloste koskee Bella-Veneet Oy:n kaikkia liiketoimintoja, verkkosivustoja ja kolmannen osapuolen sosiaalisia verkostoja (esim. Facebook).

Henkilötiedot (esim. sähköposti- ja katuosoitteet tai puhelinnumerot) ovat tietoja, joita voidaan käyttää henkilön tunnistamiseen. Meidän on käsiteltävä henkilötietojasi pystyäksemme palvelemaan sinua ja muita asiakkaitamme. Yrityksemme asiakkaana hyväksyt tässä tietosuojaselosteessa kuvatut menettelyt ja ehdot. Tämä seloste kattaa myös yrityksemme mahdolliset uudet asiakassuhteet.

Henkilötietojen käyttö

Bella-Veneet Oy tarvitsee joitakin tietoja asiakkaiden yhteyshenkilöistä ja palveluidensa käyttäjistä voidakseen hoitaa asiakassuhteita ja täyttää asiakaslupaukset. Tähän liittyen tavoitteenamme on:

a) tarjota nykyisten ja mahdollisten uusien asiakkaiden toivomia tuotteita ja palveluita.
b) toteuttaa toimitukset asiakassopimusten mukaisesti.
c) kehittää yrityksemme tuotteiden ja palveluiden laatua.
d) havainnoida ja estää turvallisuusuhkia sekä toteuttaa huolto- ja vianetsintätoimia.
e) tarjota toimituksiimme ja asiakassuhteisiimme liittyvää tietoa.
f) huolehtia tilauksiin, laskutukseen, maksutapahtumiin ja muihin taloudellisiin jatkotoimiin liittyvistä asioista asiakas- ja toimittajasuhteiden yhteydessä.

Yllä kuvattujen tavoitteiden mukainen henkilötietojen käsittely on välttämätöntä asiakassuhteiden hallinnassa. Näin ollen Bella-Veneet Oy:llä ei ole velvoitetta pyytää suostumustasi henkilötietojesi käsittelyyn.

Henkilötietojen käsittely

Bella-Veneet Oy voi käsitellä seuraavanlaisia henkilötietoja:
– Omat yhteystietosi ja asiakkaan yhteystiedot, esim. nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
– Palaute, kommentit ja kysymykset Bella-Veneet Oy:n toimituksista, tuotteista ja palveluista
– Muut henkilötiedot, joita olet julkaissut kolmansien osapuolien sosiaalisten verkostojen kautta (esim. Facebook)
– Mikäli julkaiset kommentin tai vastaavan kirjoituksen julkisella keskustelupalstalla tai Bella-Veneet-sivustolla, kuka tahansa sivulla vieraileva voi käyttää viestiin sisältyviä tietoja tavoilla, joihin Bella-Veneet Oy:llä tai sinulla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa. Bella-Veneet Oy ei ole vastuussa näiden kanavien kautta julkaisemistasi tiedoista. Yritys ei kuitenkaan käytä julkaisemiasi kommentteja tai vastaavia kirjoituksia ilman suostumustasi.
– Rekisterinpitäjänä Bella-Veneet Oy ei käsittele sinua koskevia arkaluontoisia henkilötietoja.

Henkilötietojen luovutus


Bella-Veneet Oy ei ilman suostumustasi luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin.

Bella-Veneet Oy voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille muihin tarkoituksiin, mutta ainoastaan kumppaneilleen tilanteissa, joissa luovutukselle on oikeutettu peruste: jos esimerkiksi ostat tuotteen tai palvelun, johon sisältyy toinen takuun kattama tuote.

Julkiset viranomaiset

Poliisi ja muut viranomaiset saattavat velvoittaa Bella-Veneet Oy:n luovuttamaan henkilötietoja. Näissä tapauksissa Bella-Veneet Oy luovuttaa tietoja ainoastaan tuomioistuimen määräyksen perusteella.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus kieltäytyä Bella-Veneet Oy:n markkinointiviestinnästä seuraavasti:
(a) noudattamalla markkinointiviestinnän estoon liittyviä ohjeita
(b) ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse.
Huomaa, että markkinointiviestinnän estosta huolimatta Bella-Veneet Oy voi lähettää sinulle hallinnollisiin asioihin liittyvää viestintää, kuten tilausvahvistuksia ja vastaavia viestejä.

Tietojen tarkastelu ja muokkaus

Sinulla on oikeus saada jäljennös henkilötiedoistasi lähettämällä meillä asiaa koskevan pyynnön. Sinulla on myös oikeus pyytää Bella-Veneet Oy:tä korjaamaan henkilötiedoissasi olevat mahdolliset virheet.

Henkilötietojen säilytysaika


Bella-Veneet Oy säilyttää henkilötietojasi ainoastaan niin kauan kuin niitä tarvitaan ilmoitettuun tarkoitukseen ottaen huomioon myös tarpeemme vastata kysymyksiin, ratkaista ongelmatilanteita ja noudattaa sovellettavan lainsäädännön asettamia vaatimuksia.

Näin ollen meillä on oikeus säilyttää henkilötietojasi kohtuullisen ajan viimeisestä yhteydenotostasi. Kun keräämiämme henkilötietoja ei enää tarvita, tuhoamme tai poistamme ne turvallisesti. Saatamme käsitellä tietoja vielä tilastoinnin yhteydessä, mutta nimettöminä.

Selosteen edellisen päivityksen ajankohta on kirjattu alle.

• Kesäkuu 2020

Ota yhteyttä 


Arvostamme asiakkaidemme mielipiteitä. Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa tietosuojaselosteesta, henkilötietojen käyttötavoista tai havaitsemastasi yksityisyyden loukkauksesta, lähetä sähköpostia osoitteeseen bellainfo@www.bellaboats.fi. Voit lähettää yhteydenottosi Bella-Veneet Oy:lle myös kirjallisesti otsakkeella ”Tietosuoja”.